TPRA Monitor Dekkingsgraden

Kies een fonds
     
De nominale dekkingsgraad is:
De nominale dekkingsgraad beschrijft hoeveel kapitaal het fonds beschikbaar heeft voor iedere euro aan toekomstige pensioenverplichtingen en geeft dus weer in hoeverre het aan zijn toekomstige verplichtingen kan voldoen.
Kies een fonds met een uitrolmenu
De beleidsdekkingsgraad is:
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse nominale dekkingsgraden en geeft weer in hoeverre het pensioenfonds het afgelopen jaar gemiddeld aan zijn toekomstige verplichtingen kon voldoen.
De vereiste dekkingsgraad is:
De vereiste dekkingsgraad geeft aan hoe hoog de beleidsdekkingsgraad wettelijk moet zijn om schommelingen in de waarde van de beleggingen en verplichtingen op te kunnen vangen.
     
De TPRA monitor dekkingsgraden presenteert de meest actuele publiek beschikbare informatie over pensioenfondsen. Het is mogelijk dat voor de nominale, beleids- en vereiste dekkingsgraden verschillende tijdstippen gepresenteerd worden. Als een fonds niet in de lijst voorkomt, zijn er geen recente gegevens over dit fonds beschikbaar. Voor meer informatie zie www.tpra.nl. ┬ęThe Pension Rating Agency BV 2019